REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Kvetná nedeľa, Strastný týždeň a PASCHA 2012

Liturgický program v Chráme Zoslania Svätého Ducha

pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach

Sviatosť zmierenia v chráme:

počas týždňa počas ranných a večerných sv. liturgií

v nedeľu 1. apríla 2012 dopoludnia počas bohoslužieb, popoludní od 15 hod. do 19 hod.

vo Veľkom týždni v pondelok, utorok a stredu počas ranných a večerných bohoslužieb

KVETNÁ NEDEĽA (1. IV. 2012)

Prikázaný sviatok.

07.00 Utiereň

08.00 Sv. liturgia, posviacka ratolestí, myrovanie

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), posviacka ratolestí, myrovanie

11.00 Archijerejská sv. liturgia, posviacka ratolestí, myrovanie

12.30 Registrácia účastníkov Kvetnej nedele

13.30 Program s vladykom Milanom CSsR

14.30 Slávnostný sprievod s relikviami sv. Cyrila od Kláštora redemptoristov do MsKS v Michalovciach

15.00 Mládežnícky program Kvetnej nedele v MsKS Michalovce

18.00 Sv. liturgia, myrovanie

Svätý a veľký štvrtok (5. IV. 2012)

17.00 Veľká večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

Strasti

Svätý a veľký piatok (6. IV. 2012)

Prísny pôst. Prikázaný sviatok.

08.00 Kráľovské hodinky

16.00 Veľká večiereň s uložením pláštenice

Svätá a veľká sobota (7. IV. 2012)

fatimská sobota

09.30 Jeruzalem­ská utiereň

17.00 Večiereň s liturgiou sv. Bazila Veľkého

SVÄTÁ A VEĽKÁ NEDEĽA PASCHY (8. IV. 2012)

Prikázaný sviatok.

05.00 Utiereň vzkriesenia, požehnanie pokrmov

08.00 Sv. liturgia, požehnanie pokrmov

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), požehnanie pokrmov

11.00 Sv. liturgia, požehnanie pokrmov

17.30 Veľká večiereň

18.00 Sv. liturgia

Svetlý Pondelok (9. IV. 2012)

Prikázaný sviatok

08.00 Sv. liturgia, myrovanie

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská), myrovanie

11.00 Sv. liturgia, myrovanie, sprievod okolo chrámu

18.00 Veľká večiereň

Svetlý Utorok (10. IV. 2012)

08.00 Sv. liturgia

09.30 Sv. liturgia (cirkevnoslovanská)

18.00 Sv. liturgia

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza