Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Liturgický program

Liturgický program v gréckokatolíckom chráme sv. Cyrila a Metoda pri Kláštore redemptoristov v Stropkove:

Pondelok – Piatok: 6.30 hod., 18.00 hod.

Sobota: 7.00 hod., 18.00 hod.

Nedeľa:7.30 hod. (slovenská), 9.30 hod. (staroslovienska), 11.00 hod. (slovenská – zameraná pre rodiny s deťmi), 17.20 hod. večiereň a 18.00 hod. (slovenská) sv. liturgie. V nedeľu popoludní o 14.00 hod. mame stretnutia s deťmi.

Sviatky v týždni: 8.00 hod., 18.00 hod.

Každý štvrtok po večernej sv. liturgii je Moleben k bl. Dominikovi Metodovi Trčkovi.

Každý piatok večerná sv. liturgia o 18.00 hod. je zameraná pre mládež a po večernej sv. liturgii je Adorácia Najsvätejšej sviatosti. V piatky o 17.00 hod. sa mládež stretáva na nácviku spevu.

Každú stredu pred sv. liturgiou je o 17.30 hod. Novéna k Matke ustavičnej pomoci.
V čase Veľkého pôstu:

– večer o 18.00 hod. v piatok slúžime Liturgiu vopred posvätených darov;

– v utorok v čase Veľkého pôstu po večernej sv. liturgii sa modlíme Veľkopôstny moleben;

– v piatok pred sv. liturgiou o 17.30 hod. sa modlíme krížovú cestu.

Sviatosť zmierenia – svätá spoveď: každý deň počas sv. liturgii. V prvopiatkovom týždni spovedáme vo štvrtok a piatok od 17.00 ho. Je tiež možnosť, prijať sviatosť zmierenia aj v priestoroch kláštora.

Predsieň chrámu je počas dňa otvorená.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Liturgický program na Veľký týždeň a Nedeľu Paschy

25. 3. 2013 – 31. 3. 2013

 

Veľký Pondelok (25. III. 2013)

Sviatok Zvestovania Presvätej Bohorodičke

8.00 Svätá liturgia (slovenská)

18.00 Svätá liturgia (slovenská)

Veľký Utorok (26. III. 2013)

06.30 Svätá liturgia (slovenská)

17.40 Veľkopôstny moleben

18.00 Liturgia vopredposvätených darov (slovenská)

Veľká Streda (27. III. 2013)

06.30 Svätá liturgia (slovenská)

17.30 Novéna k Matke ustavičnej pomoci

18.00 Liturgia vopredposvätených darov (slovenská)

Veľký Štvrtok (28. III. 2013)

17.00 Svätá liturgia Bazila Veľkého s večierňou

(po nej nasledujú) Sväté strasti (Utiereň Veľkého Piatku)

Veľký Piatok (29. III. 2013)

08.00 Kráľovské hodinky (slovenská)

15.00 Veľká večiereň s uložením plaščenice (slovenská)

Veľká Sobota (30. III. 2013)

17.00 Svätá liturgia Bazila Veľkého s večierňou

Nedeľa PASCHY (31. III. 2013)

05.00 Utiereň vzkriesenia, posvätenie jedál

07.30 Svätá liturgia (slovenská)

09.00 Svätá liturgia (cirkevnoslovanská)

11.00 Svätá liturgia (slovenská)

15.00 Večiereň