Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Čižaticiach

V dňoch 3. – 11. október 2009 sa vo farnosti Čižatice uskutočnili ľudové misie. Pôvodne gréckokatolíci z tejto obce patrili pod farnosť Kráľovce. V roku 2006 vznikla nová farnosť zo sídlom v Čižaticiach a filiálkami Rozhanovce a Vajkovce. S myšlienkou zorganizovania sv. misií v novej farnosti prišiel jej duchovný otec Marek Jeník.

Misionári redemptoristi o. Milan zo Starej Ľubovne a o. Atanáz z Michaloviec ohlasovali a pripomínali počas deviatich misijných dní základné pravdy viery. Duchovný program bol dopoludnia i popoludní, uskutočnili sa aj samostatné stretnutia pre jednotlivé stavy (deti, mládež, ženy, muži). Misionári navštívili deti v materskej škôlke, ale aj chorých vo farnosti, ktorí o to mali záujem. Počas krížovej cesty nebolo možné prejsť uličky celej obce, z dôvodu dĺžky ale tiež aj frekventovanosti hlavnej cesty. Zastavenia krížovej cesty boli okrem iného aj pri budove Obecného úradu, miesta kde by mal v budúcnosti stáť rímskokatolícky chrám a tiež pri rozostavanom evanjelickom chráme. Veriaci si tiež počas misií obnovili krstné a manželské sľuby.

no images were found

Hoci farnosť Čižatice nie je počtom veriacich veľká, je stále perspektíva, že sa bude rozrastať. Otec Marek veriacim na konci misií povedal svoje svedectvo, keďže misie prežíval ako kňaz už tretí raz. Podľa jeho skúsenosti ovocie misií je najviac viditeľné až po sv. misiách, kedy sa veriaci vracajú k mnohým pravdám, ktoré zazneli počas misií. Misionárom daroval ako spomienku na misie malé ikonky sv. Juraja a Ježiša modliaceho sa v Getsemanskej záhrade. Misie boli zakončené myrovaním a rozdávaním misijných obrázkov.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza