REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Humennom

Prvé a žiaľ aj posledné misie pred rokom 1950, ktoré konali redemptoristi v gréckokatolíckej farnosti v Humennom sa uskutočnili v dňoch 1.-9. december 1940. Misionári z michalovského kláštora o. Musil a o. Fiala si priebeh misií veľmi pochvaľovali. Jeden kázal slovensky, druhý zemplínsky. Na hlavnom oltári bol počas misií zavesený obraz Umučenia Pána a na slávnosti Eucharistie sa dokonca zúčastnil aj rímskokatolícky klérus. Každý večer bol chrám naplnený do prasknutia a po večerných kázňach sa ešte dlho spievalo, takže nikomu sa nechcelo ísť domov. Počas mariánskej slávnosti skladali sľub členky mariánskej kongregácie. Počas misií o. Musil navštívil chorých v nemocnici a mal pre nich aj kázeň, o. Fiala zasa navštívil filiálku Lackovce. Najväčšiu horlivosť podľa misionárov vtedy preukázali Valaškovčania a Lackovčania, ktorí museli prechádzať Laborec, aj neskoro večer, cez polámanú lávku, po ktorej sa len veľmi ťažko dalo prejsť, zvlášť v noci. Veriaci z Hažína nechodili, hoci bola takisto filiálkou Humenného, lebo v tom istom čase mali vlastné misie, ktoré viedli redemptoristi o. Zakopal a o. Fail.

O rok sa uskutočnila obnova sv. misií (22.-29. 11. 1941), ktorú vykonali tí istí misionári. Podľa ich svedectva sa na obnove misií zúčastňovalo ešte viac veriacich ako na samotných misiách. Menej však chodili z okolitých dedín, pretože tam zúril týfus a tiež nemali obuv, aby mohli chodiť v zime tak ďalekú cestu. V nedeľu na začiatok obnovy bola posvätená krížová cesta. Počas obnovy sa jeden večer uskutočnil sprievod na cintorín so sviečkami a vydarili sa aj slávnosti Božského Srdca a procesia s Najsvätejšou Sviatosťou.

Takto sa diali misie pred takmer sedemdesiatimi rokmi. A aké boli tie súčasné v dňoch 26.1. – 3.2. 2008? Mesto sa za tie roky veľmi zmenilo, rozrástlo, zvýšil sa počet gréckokatolíkov. Misie konali redemptoristi z dvoch komunít, o. Milan a o. Samuel zo Starej Ľubovne a o. Jozef J. a o. Atanáz z Michaloviec. Misionári za hojnej účasti veriacich oboch obradov ohlasovali Božie Slovo a vysluhovali sviatosti. Okrem služby v chráme navštívili aj chorých roztrúsených po celom v meste, hospic neďaleko chrámu, nemocnicu, domov dôchodcov a jednu z filiálok, kde slúžili sv. liturgie a vysluhovali sviatosť zmierenia a pomazania nemocných. Pri vysluhovaní sviatosti zmierenia v utorok pomáhali o. Miroslav z kláštora z Michaloviec a o. Metod z Korunkovej, ktorý zostal aj v stredu a pomáhal pri spovedaní mužov. Vo štvrtok bol hlavným slúžiteľom na večernej sv. liturgii protoigumen redemptoristov o. Jaroslav Štelbaský z Michaloviec, ktorý zároveň pomáhal aj pri udeľovaní pomazania nemocných. Okrem redemptoristov sa na misiách podieľal aj evanjelizačný tím laikov, ktorí v pondelok, utorok a v stredu robili evanjelizáciu po školách a v sobotu viedli stretnutie pre mládež.

Ovocie misií je ťažko hodnotiť podľa počtu zúčastnených veriacich. Až čas ukáže, nakoľko kresťania z farského spoločenstva, v ktorom sa uskutočnili sv. misie, vezmú ohlasované slovo vážne a premenia ho na konkrétny život. Ako na záver misií povedal miestny protopresbyter o. Michal Onderko, recept bol vypísaný a teraz je potrebné pokračovať v domácej liečbe. O rok na obnove sv. misií sa ukáže, či liečba zabrala a či choroba ustúpila. Prosíme Boha, aby sa tak stalo.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori