REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Jasenove

V kronike michalovského kláštora sa zachovala aj správa z misií v Jasenove pri Sobranciach. V tom čase táto farnosť patrila do mukačevskej eparchie. Misionári redemptoristi o. Cyril Zakopal a o. Augustín Kliment konali sväté misie v dňoch 28. január až 5. február 1934. Podľa ich záznamu účasť bola pekná a na misijné stretnutia prichádzali aj rímskokatolíci. Zvlášť chválili deti z Ruskoviec, filiálnej obce, ktoré už od skorého rána prichádzali do chrámu, aby mohli pristúpiť k sv. prijímaniu. Aj dospelí ukázali dobrú vôľu zmeniť svoj život. Bolo vidno, že hlásané slovo berú vážne. Vo farnosti žili aj Rómovia, ale keďže neboli cirkevne sobášení, tak sa misií nezúčastňovali. Misijné kríže boli postavené dva, jeden v Jasenove a druhý na filiálnej obci v Ruskovciach.

Zvyčajne po roku bola vo farnosti konaná obnova svätých misií. Prečo sa nekonala aj v Jasenove sa z kroniky žiaľ nedozvedáme.

Vo farnosti dnes žije už iba niekoľko pamätníkov, ktorí ako deti zažili misie z roku 1934. Pre väčšinu veriacich boli misie uskutočnené v dňoch 23. február až 2. marec 2008 novou skúsenosťou. Božie Slovo hlásali redemptoristi o. Milan a o. Atanáz. Takmer jarné počasie veľmi napomáhalo misijnému programu, lebo sa ho mohli zúčastniť aj starší ľudia, vrátane krížovej cesty po obci. Misijných stretnutí sa zúčastňovali nielen Jasenovčania, ale takmer každý deň prichádzalo aj zopár veriacich z neďalekých Ruskoviec. Máme nádej, že aj vďaka týmto deviatim dňom sa zapálili ďalšie srdcia pre Božie veci.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza