Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Ľudové misie v Kružlove

Podľa záznamov z michalovskej kláštornej kroniky posledné misie v Kružlove pri Bardejove konali misionári redemptoristi v dňoch 21.-28. októbra 1934. Otcovia Vasiľ Musil a Augustín Kliment mali vtedy 35 kázní. Renováciu sv. misií uskutočnil o. Cyril Zakopal v dňoch 8.-12. marca 1936, pričom mal 22 kázní. V neskorších rokoch misionári ešte niekoľkokrát navštívili túto farnosť, napríklad keď zapisovali veriacich do Arcibratstva sv. ruženca a Matky ustavičnej pomoci a tiež do Bratstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Po dlhých rokoch, v dňoch 10.-18. november 2007, opäť konali misionári redemptoristi ľudové misie v tomto spoločenstve kresťanov. O. Milan a o. Samuel z komunity zo Starej Ľubovne a o. Atanáz z Michaloviec ohlasovali Božie Slovo podľa príkladu sv. Alfonza, zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Boh na toto spoločenstvo v hojnosti vylieval svoje milosti a dary. Teraz závisí od každého jednotlivca, ako tieto duchovné dobrá využije, nielen pre vlastné dobro, ale aj pre dobro miestnej cirkvi.

daatma

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email