REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Kružlove

Podľa záznamov z michalovskej kláštornej kroniky posledné misie v Kružlove pri Bardejove konali misionári redemptoristi v dňoch 21.-28. októbra 1934. Otcovia Vasiľ Musil a Augustín Kliment mali vtedy 35 kázní. Renováciu sv. misií uskutočnil o. Cyril Zakopal v dňoch 8.-12. marca 1936, pričom mal 22 kázní. V neskorších rokoch misionári ešte niekoľkokrát navštívili túto farnosť, napríklad keď zapisovali veriacich do Arcibratstva sv. ruženca a Matky ustavičnej pomoci a tiež do Bratstva Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Po dlhých rokoch, v dňoch 10.-18. november 2007, opäť konali misionári redemptoristi ľudové misie v tomto spoločenstve kresťanov. O. Milan a o. Samuel z komunity zo Starej Ľubovne a o. Atanáz z Michaloviec ohlasovali Božie Slovo podľa príkladu sv. Alfonza, zakladateľa Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa. Boh na toto spoločenstvo v hojnosti vylieval svoje milosti a dary. Teraz závisí od každého jednotlivca, ako tieto duchovné dobrá využije, nielen pre vlastné dobro, ale aj pre dobro miestnej cirkvi.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove