REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Miklušovciach

Ani najstarší členovia gréckokatolíckeho spoločenstva veriacich v Miklušovciach si nepamätajú, že by sa v ich farnosti kedykoľvek v histórii uskutočnili ľudové misie. Ako deti sa síce zúčastnili na misiách v susednom Klenove, ale od tých čias prešlo už bezmála 60 rokov. Niektorí veriaci chodili na misie do Klenova v roku 2006, ale na misie vo vlastnej farnosti museli čakať až do apríla 2008.

V dňoch 26. apríl až 4. máj 2008 sa teda vo farnosti Miklušovce konali sv. misie. Misionári redemptoristi prišli z kláštora zo Starej Ľubovne (o. Milan) a z kláštora v Michalovciach (o. Atanáz). Misijný program bol ako v iných farnostiach. Aj keď bol čas jarných prác, tí ktorí chceli byť na misiách si prácu dokázali rozložiť a tak prichádzali do chrámu na stretnutia s misionármi a stihli aj jarné práce. Ranné modlitebné stretnutia boli predovšetkým príležitosťou spoločne sa modliť za požehnaný čas misií. Podvečer prichádzali na večerný program aj tí, ktorí boli dopoludnia v práci. Pekne prichádzali hlavne najmenší kresťania. Horšie to bolo s mužmi, čo je v tomto farskom spoločenstve dlhodobý problém. V misijnom programe nechýbali tradičné stavovské katechézy pre deti, mládež, mužov či ženy, ale aj obnova krstných či manželských sľubov.

Sv. misie boli zakončené v nedeľu. Na samotný záver bol posvätený misijný kríž, ktorý zostane vo farnosti ako pamiatka na čas misií. Bude vždy pripomínať slová misionárov, ale i dobré predsavzatia, ktoré si každý jeden veriaci dal počas misií.

daatma

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove