REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Miklušovciach

Ani najstarší členovia gréckokatolíckeho spoločenstva veriacich v Miklušovciach si nepamätajú, že by sa v ich farnosti kedykoľvek v histórii uskutočnili ľudové misie. Ako deti sa síce zúčastnili na misiách v susednom Klenove, ale od tých čias prešlo už bezmála 60 rokov. Niektorí veriaci chodili na misie do Klenova v roku 2006, ale na misie vo vlastnej farnosti museli čakať až do apríla 2008.

V dňoch 26. apríl až 4. máj 2008 sa teda vo farnosti Miklušovce konali sv. misie. Misionári redemptoristi prišli z kláštora zo Starej Ľubovne (o. Milan) a z kláštora v Michalovciach (o. Atanáz). Misijný program bol ako v iných farnostiach. Aj keď bol čas jarných prác, tí ktorí chceli byť na misiách si prácu dokázali rozložiť a tak prichádzali do chrámu na stretnutia s misionármi a stihli aj jarné práce. Ranné modlitebné stretnutia boli predovšetkým príležitosťou spoločne sa modliť za požehnaný čas misií. Podvečer prichádzali na večerný program aj tí, ktorí boli dopoludnia v práci. Pekne prichádzali hlavne najmenší kresťania. Horšie to bolo s mužmi, čo je v tomto farskom spoločenstve dlhodobý problém. V misijnom programe nechýbali tradičné stavovské katechézy pre deti, mládež, mužov či ženy, ale aj obnova krstných či manželských sľubov.

Sv. misie boli zakončené v nedeľu. Na samotný záver bol posvätený misijný kríž, ktorý zostane vo farnosti ako pamiatka na čas misií. Bude vždy pripomínať slová misionárov, ale i dobré predsavzatia, ktoré si každý jeden veriaci dal počas misií.

daatma

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza