REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Ruskom Poli na Ukrajine

Farnosť Ruské Pole patrí do ťačivského protopresbyterátu v mukačevskej eparchii. Bohoslužby sa konajú v chráme z roku 1931, ktorý po roku 1991 opäť užívajú gréckokatolíci. Hoci v Ruskom Poli sa väčšina veriacich hlási k pravoslávnej cirkvi, ani gréckokatolíkov nie je málo, okolo 250 rodín.

Posledné misie sa vo farnosti uskutočnili v roku 1941, ale nikto si už na ne nepamätal. Teraz sa sv. misie uskutočnili v dňoch 8.-16. december 2007. Pôvodne mali viesť misie dvaja redemptoristi z kláštora Korolevo. O. Cyril však náhle ochorel, preto misie viedol iba o. Ondrej, presne podľa pripraveného programu, ktorý v podobe letákov mládež pred misiami doniesla do každej rodiny. Denne na dvoch sv. liturgiách, počas vysluhovania sviatostí, ako aj pri osobných stretnutiach bola príležitosť veriacich nielen poučiť, ale aj potešiť a povzbudiť k duchovnému rastu. Podľa slov viacerých účastníkov sv. misií, každý misijný deň bol pre nich ako nedeľa. Až čas ukáže, aké ovocie tieto misie prinesú v každodennom živote.

Podľa materiálu od o. Ondreja Pacáka, CSsR spracoval daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza