REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Ruskom Poli na Ukrajine

Farnosť Ruské Pole patrí do ťačivského protopresbyterátu v mukačevskej eparchii. Bohoslužby sa konajú v chráme z roku 1931, ktorý po roku 1991 opäť užívajú gréckokatolíci. Hoci v Ruskom Poli sa väčšina veriacich hlási k pravoslávnej cirkvi, ani gréckokatolíkov nie je málo, okolo 250 rodín.

Posledné misie sa vo farnosti uskutočnili v roku 1941, ale nikto si už na ne nepamätal. Teraz sa sv. misie uskutočnili v dňoch 8.-16. december 2007. Pôvodne mali viesť misie dvaja redemptoristi z kláštora Korolevo. O. Cyril však náhle ochorel, preto misie viedol iba o. Ondrej, presne podľa pripraveného programu, ktorý v podobe letákov mládež pred misiami doniesla do každej rodiny. Denne na dvoch sv. liturgiách, počas vysluhovania sviatostí, ako aj pri osobných stretnutiach bola príležitosť veriacich nielen poučiť, ale aj potešiť a povzbudiť k duchovnému rastu. Podľa slov viacerých účastníkov sv. misií, každý misijný deň bol pre nich ako nedeľa. Až čas ukáže, aké ovocie tieto misie prinesú v každodennom živote.

Podľa materiálu od o. Ondreja Pacáka, CSsR spracoval daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove