REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie v Štefanovciach

Podľa kroniky michalovského kláštora konali misionári redemptoristi ľudové misie vo farnosti Štefanovce v dňoch 24. máj až 1. jún 1941. Misie viedli dvaja misionári, ktorí predniesli 40 kázní. Jedným bol určite o. Ján Cyril Zakopal a druhým bol o. Josef Mária Fail alebo František Alexij Fiala, čo zatiaľ nevieme s istotou určiť. Farnosť mala v tom čase 720 gréckokatolíkov. Vyspovedalo sa 667 veriacich, bolo rozdaných 1260 svätých prijímaní. Misionári navštívili 7 chorých, 29 veriacich myropomazali. Podarilo sa im navštíviť aj filiálne obce Topoľovka, Hudcovce, Tovarné, Poľanka (dnes Tovarnianska Polianka) a Maťašovce. Aj keď práve začali najsúrnejšie poľné práce, ľudia predsa len sa na misiách zúčastnili.

Obnovu sv. misií v dňoch 3. – 9. jún 1942 viedol o. Fail. Kronikár o tom napísal: „Káz. 17, pryč. 450, spov. 423, chor. 3. Hoci boly pilné roboty, ľud bral účasť skoro ráno o 6 hod. a večer o 9 i o ½ 10 hod. Zajedz do Maťašovec (filia) kde bol moleben, kázeň, spovedanie a zajedz do Topolovky na 2 dni. Tu národ s veľkou rad. uvítal O. misionára a s veľkou ochotou sa o neho staral. Dojemná bola slávnosť v česť B. Srdca a obchod najsv. Eucharistiou kolo cerkvi večer – s blahosloveňem celému valalu.“

Veriaci farnosti Štefanovce museli na ľudové misie čakať až do 17. mája 2008. Ďalších osem dní hlásali Božie slovo misionári redemptoristi o. Milan a o. Atanáz. Misionári trikrát navštívili filiálku Tovarnianska Polianka, ale hlavný program misií prebiehal vo farskom chráme v Štefanovciach. Na misijných stretnutiach sa zúčastňovali veriaci z Tovarného, Tovarnianskej Polianky i z Topoľovky.

Zaujímavosťou týchto misií bol nový prírastok do farnosti, keďže sa v jedno ráno rozšírila veľmi rýchlo správa, že svetlo sveta uzrel Nátan.

Už viackrát sa stalo, že práve počas misií sa zaktivizovala činnosť kresťanských cirkví. Tentokrát, tiež nie prvý raz počas misií, v obci robili svoj apoštolát Svedkovia Jehovovi. K misionárom či miestnemu duchovnému však na „pohovor“ neprišli.

Veríme, že aj tento čas ľudových misií bol dobrou príležitosťou uvedomiť si dôležité skutočnosti pre ľudský život z perspektívy večného života.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza