Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Ľudové misie v Zemplínskom Hradišti

Posledné misie vo farnosti Zemplínske Hradište sa uskutočnili 23. februára až 3. marca 1935. Konali ich misionári redemptoristi z Michaloviec, a to o. Cyril Zakopal a o. Augustín Kliment. Aj keď bolo veľké blato, účasť na misiách bola hodnotená ako veľmi pekná. Napríklad deti z filiálky Kožuchov prichádzali denne už o 6 hod. ráno, aby mohli byť na sv. prijímaní. Veľká časť obyvateľov obce boli kalvíni, ktorí nemohli pristupovať k sviatostiam, ale mnohí z nich sa aspoň zúčastňovali na misijných kázňach.

Obnovu misií mali tí istí misionári v termíne od 1. do 6. februára 1936. Aj na obnove bola účasť veriacich pekná. Vo farnosti dobre fungovalo arcibratstvo sv. ruženca, ktoré malo sedem ruží a členovia pravidelne a často pristupovali k sviatostiam. Aj na obnovu chodili veriaci z Kožuchova, kde misionár odslúžil jednu sv. liturgiu a mal aj večernú pobožnosť. Počas obnovy misionári v obidvoch dedinách ukazovali obrázky a navštívili nemocných.

Od tohto času sa vo farnosti ešte niekoľkokrát uskutočnili tríduá, ale na ďalšie misie musela farnosť čakať 73 rokov. Sv. misie v dňoch 9. – 17. február 2008 opäť konali misionári redemptoristi zo Starej Ľubovne (o. Milan) a z Michaloviec (o. Atanáz). Za deväť dní sme spoločne prešli základné pravdy našej viery. Snažili sme sa prehĺbiť náš vzťah s Bohom a odstrániť prekážky, ktoré sme vlastnými hriechmi postavili Božej milosti. Krížová cesta ulicami obce nebola iba jeden z bodov programu, ale bola pre nás príležitosťou pomodliť sa a pozvať aj ostatných obyvateľov obce k účasti na misiách. Neprichádzali všetci ktorí mohli, ale zato dobrý príklad dali niektorí veriaci reformovanej cirkvi (kalvíni), ktorí sa zúčastnili na niekoľkých misijných kázňach. V utorok dokonca na kázeň o spáse v Ježišovi Kristovi a o sviatosti zmierenia zavítal aj farár reformovanej cirkvi.

Sv. misie nie sú jedinou cestou ako prehĺbiť svoj vzťah s Bohom, ale určite boli vhodnou príležitosťou na hlbšie nazretie do svojho života, čo malo priviesť k zmene života. Teraz je už na každom veriacom, či zasiate Slovo vezme vážne a či podľa neho bude aj žiť.

daatma

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email