Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Ľudové misie vo Vyšnej Rybnici

Podľa zápisu v kronike michalovského kláštora redemptoristov sa sväté misie vo Vyšnej Rybnici uskutočnili od 4. do 11. februára 1934. Misionári o. Vasiľ Musil a o. Augustin Kliment o misiách poskytli údaje, že mali 28 kázni, ľudí okolo 800, na spoveď prišlo asi 530 veriacich a k svätému prijímaniu pristúpilo okolo 1320 veriacich. Rušivo na misijný program pôsobili tri svadby, ktoré sa konali v čase misií a tiež akési exekúcie. Deti sa na misiách chovali veľmi pekne. Slávnosť misijného kríža sa pekne vydarila a do Bratstva sv. Ruženca sa prihlásilo asi 90 členov.

Obnovu sv. misií konali v dňoch 5. – 11. november 1935 o. Augustin Kliment a o. Josef Mária Fail. Misionári boli spokojní s účasťou veriacich, ale sťažovali si na nedbalosť mládencov a mužov. V sobotu ukazovali tzv. svetelné obrázky. V nedeľu 10. novembra boli bohoslužby na filiálke v Remetoch, kde bola aj krásna slávnosť misijného kríža.

Počas II. svetovej vojny sa misie vo farnosti pravdepodobne neuskutočnili, ale pred likvidáciou Gréckokatolíckej cirkvi sa uskutočnili vo farnosti misie ešte na prelome rokov 1946/1947, teda od 28. decembra do 6. januára. Konali ich o. Ján Cyril Zakopal a o. Josef Mária Fail. V krátkej správe sa uvádza, že kázni bolo 29, spovedí 550, sv. prijímaní 1256 a chorých navštívili 15. Misia bola pekná, ale ranné kázne boli málo navštevované. Misionári navštívili aj filiálku Remety, v sobotu o. Fail a v nedeľu o. Zakopal.

V dňoch 7. – 15. február 2009 sa vo farnosti opäť, po dlhých rokoch, uskutočnili sv. misie. Viedli ich misionári redemptoristi o. Milan zo Starej Ľubovne a o. Atanáz z Michaloviec. Títo museli konštatovať, že situácia v obci sa za posledné desaťročia veľmi zmenila. Napriek tomu, že v obci je sídlo gréckokatolíckej farnosti a v jedálni bývalého JRD slúžia omše aj rímskokatolíci, záujem o Božie veci je medzi kresťanmi tejto obce veľmi malý. Na hojnú účasť na bohoslužbách a horlivé prijímanie sviatostí môžu už iba spomínať, aj to iba starší veriaci. Mládež, chlapi a vôbec stredná generácia sa misií nezúčastnila, až na svetlé výnimky, vôbec. Účasť na večernom misijnom programe kolísala medzi 30-50 veriacimi. Na to, že obec má približne 400 obyvateľov, z čoho je okolo 170 gréckokatolíkov to nebola veľká účasť, zvlášť keď hojne prichádzali aj veriaci z filiálky.

no images were found

Aj napriek malému záujmu o sv. misie je dobré, že sa uskutočnili. Veriaci ktorí sa ich zúčastnili totiž mali príležitosť modliť sa nielen za seba a svojich blízkych, ale aj za túto obec, za celé spoločenstvo kresťanov, o jeho prebudenie, o väčší záujem o duchovné hodnoty.

Nie je možné zmeniť niekoho násilím, ale chceme veriť, že aj tento čas svätých misií pomohol k tomu, aby sa život tohto farského spoločenstva vybral správnym smerom.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori