REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

MÁJ – mesiac úcty k Presvätej Bohorodičke

Presvätá Panna Mária, Bohorodička najmilostivejšia, raduj sa a spas v teba dúfajúcich.

O Mária, Matka Božia, pros vždy Boha za nás.

(Z Molebenu k Prečistej Bohorodičke)

Máme tu opäť mariánsky mesiac máj, počas ktorého vzdávame úctu Presvätej Bohorodičke – Tej, skrze ktorú na túto zem prišiel Ježiš Kristus – Jednorodený Boží Syn.

Počas mesiacov máj a október, my kresťania katolíci, viac ako po iné dni či mesiace v roku, snažíme sa uctievať našu nebeskú Matku Pannu Máriu. Túto úctu Presvätej Bohorodičke môžeme prejaviť modlitbami akatistu, molebenu, ruženca, či inými modlitbami, ktoré vychádzajú z našich úst a srdca. Môžeme navštíviť aj mariánske pútnické miesto. Azda najlepší spôsob úcty k Panne Márii je nasledovanie jej spôsobu života a jej čností. Ako sa dozvedáme zo Svätého Písma, a to najmä zo Svätého Evanjelia, vidíme že Panna Mária bola obdarená mnohými milosťami, pretože archanjel Gabriel vo chvíli zvestovania sa k nej prihovára slovami: „Zdravas, milosti plná, Pán s tebou.“ (Lk 1, 28). Náš nebeský Otec si vybral Pannu Máriu z galilejského mesta Nazaret za matku podľa tela pre svojho Jednorodeného Syna Ježiša Krista, preto ju na túto úlohu a poslanie aj náležite pripravil. Obdaroval ju množstvom milostí. Panna Mária vynikala mnohými čnosťami, zvlášť veľkou pokorou, poslušnosťou, láskou k Bohu, aj láskou k blížnym. Množstvo milostí a tieto čnosti, Panna Mária vyprosuje u Trojjediného Boha aj svojím ctiteľom. Preto sa k nej často a s veľkou dôverou obracajme. Určite aj nám pomôže tak, ako pomohla svadobčanom v Káne Galilejskej, keď sa ocitli v trápnej situácii, keď sa im minulo víno. Panna Mária si to všimla a prvá išla a povedala to Ježišovi, a takto možno povedať, prinútila Božieho aj svojho Syna Ježiša Krista, aby urobil prvý verejný zázrak a pomohol svadobčanom vyriešiť problém, ktorý nastal počas takej významnej udalosti, akou je svadba v rodine. (Por. Jn 2, 1-11)

V modlitbách, ale aj každodenným životom, uctievajme si našu nebeskú Matku Pannu Máriu – Tú, ktorá porodila Krista Spasiteľa a Vykupiteľa našich duší. Ďakujme Presvätej Bohorodičke za všetko čo pre nás urobila a vyprosila u dobrotivého Pána Boha. Ďakujme Bohu za dar náboženskej slobody, ktorú máme v našej vlasti. Zvlášť my, gréckokatolíci, máme za čo ďakovať, lebo len nedávno koncom apríla sme si pripomenuli 60. výročie likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi v Československu. Vtedy, 28. apríla 1950 štátnou mocou, tzv. Prešovským soborom, bola zrušená naša cirkev. Vďaka Bohu, že Gréckokatolícka cirkev bola v roku 1968 opäť obnovená. Určite to bolo aj na príhovor Panny Márie, ku ktorej sa v modlitbách denne obracali členovia tejto cirkvi vo väzení či na slobode. Zároveň sa modlime za prenasledovaných kresťanov v rôznych častiach sveta, aby aj im Panna Mária vyprosila milosť vytrvalosti vo viere, a aby sa čím skôr dočkali náboženskej slobody.

o. Ján Jozef Oharčák C.Ss.R.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove