REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Máme nového arcibiskupa a metropolitu!

Bratislava 26. októbra (TK KBS) Svätý Otec František dnes, vo štvrtok 26. októbra 2023, na sviatok svätého veľkomučeníka Demetera, vymenoval nového arcibiskupa Prešovskej archieparchie a metropolitu Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Stal sa ním rehoľný kňaz SEODr. Jonáš Jozef Maxim MSU, doterajší igumen (predstavený) studitského kláštora v Unive na Ukrajine a rodák z farnosti Oľšavica. Vladyka Peter Rusnák zostáva apoštolským administrátorom na vykonávanie bežných úkonov až do prevzatia kanonického vlastnenia archieparchie novým biskupom, informovala Tlačovú kanceláriu KBS Apoštolská nunciatúra na Slovensku.

Životopis nového prešovského arcibiskupa metropolitu

Jeromonach o. Jonáš Jozef Maxim sa narodil 21. novembra 1974 v Levoči. Pochádza z gréckokatolíckej farnosti Oľšavica.

Po skončení gymnázia nastúpil na štúdiá na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove. Vo februári 1994 vstúpil do kňazského seminára. V roku 1998 získal titul magister teológie a od toho istého roku pokračoval v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme, kde v roku 2000 získal licenciát a v roku 2017 doktorát z východných cirkevných štúdií.

13. júna 1998 prijal ako celibátny diakonskú a 11. júla 1998 kňazskú vysviacku v Prešove. V rokoch 2001 – 2004 bol špirituálom v Kňazskom seminári bl. biskupa Pavla Petra Gojdiča v Prešove a v rokoch 2002 – 2004 aj asistentom na Katedre systematickej teológie Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity.

V roku 2004 odišiel na Ukrajinu a vstúpil do Univskej lavry mníchov studitov na Ukrajine. Po skončení noviciátu tam zložil doživotné mníšske sľuby 22. mája 2008. V roku 2011 bol zvolený za predstaveného filiálneho monastiera v Ľvove a v roku 2020, ako 46 ročný, za igumena (predstaveného) Univskej lavry. Okrem svojho materinského jazyka ovláda ukrajinský, taliansky, anglický, ruský a francúzsky jazyk.

Vyjadrenie vladyku Petra Rusnáka, bratislavského eparchu a apoštolského administrátora sede vacante Prešovskej archieparchie

„Roma locuta, causa finita.“ Rím prehovoril, záležitosť je ukončená. A žalmista hovorí: „Bože, ty robíš všetko sväto.“  
Som vďačný Svätému Otcovi Františkovi, že vymenovaním nového prešovského arcibiskupa metropolitu ukončil čas očakávania a ponúka nám vo vladykovi – nominantovi možnosť nového začiatku. Spolu s novovymenovaným prešovským arcibiskupom metropolitom Jonášom Jozefom Maximom chceme celá Gréckokatolícka metropolitná cirkev sui iuris na Slovensku vykročiť s obnovenou nádejou v ústrety Pánovi.

Vladykovi Jonášovi zo srdca blahoželám a vyprosujem mu hojnosť Božieho požehnania, aby Prešovskú archieparchiu a ako metropolita celú našu metropolitnú cirkev viedol s Božím duchom, aby múdro, s láskou a milosrdenstvom spravoval zverený Boží ľud. Vítam ho medzi nami biskupmi a teším sa na spoluprácu s ním. V jeho osobe nám Pán dáva dobrého pastiera, preto všetkých pozývam k vďačnosti a radosti, ako aj k modlitbám za novovymenovaného vladyku. Nech ho Pán žehná na mnohaja i blahaja ľita!

Zdroj a viac: TK KBS

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza