REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Máme nového generálneho predstaveného

P. Rogério Gomes CSsRnový generálny predstavený redemptoristov

V Ríme aktuálne prebieha už tretí týždeň 26. generálnej kapituly redemptoristov. Zišlo sa na ňu 91 oprávnených kapitulárov a približne 17 redemptoristov – assistentov, ktorí zabezpečujúc celkový chod kapituly. V utorok 27. septembra 2022 si redemptoristi zvolili nového generálneho predstaveného. Stal sa ním P. Rogério Gomes CSsR, ktorý bol posledných 6 rokov členom generálneho vedenia ako generálny konzultor. P. Gomes je pôvodom z Brazílie z Provincie Sao Paulo. V Kongregácii Najsvätejšieho Vykupiteľa plnil tieto služby: pastorácia, exercitátor, formátor, profesor, tak v Brazílii ako aj na Akadémii Alfonziána v Ríme, neskôr ako provinciál Provincie Sao Paulo sa stal v roku 2016 generálnym konzultorom. Teraz po dvoch dňoch rozlišovania a tajného hlasovania bol zvolený za generálneho prestaveného redemptoristov na ďalšie 6 ročné obdobie. Ovláda portugalsky, taliansky, španielsky a anglický jazyk. Generálna kapitula redemptoristov pokračuje vo voľbe 6 generálnych konzultorov a vo vytýčení ďalších nariadení a smerníc pre najbližšie 6 ročné obdobie.

Redemptoristov zo Slovenska a Čiech zastupuje P. Václav Hypius CSsR, provincial Provincie Bratislava-Praha a redemptoristov z Gréckokatolíckej Cirkvi na Slovensku protoihumen o. Metod M. Lukačik CSsR. Jeden týždeň spolu s ďalšími 4 laikmi bol členom kapituly aj vedúci laického spoločenstva Rieka Života Bohuš Živčák. Hlavné kritérium rozhodovania a smerovania je kreatívna vernosť charizme redemptoristov ohlasovať Hojné Vykúpenie v Ježišovi Kristovi v súčasnej spoločnosti a zvlášť medzi chudobnými a opustenými.

Autor: o. Metod Marcel Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza