REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Medaila bl. Metoda Dominika Trčku CSsR

Pri príležitosti 50. výročia mučeníckej smrti blahoslaveného Metoda Dominika Trčku CSsR vydala Michalovská viceprovincia redemptoristov strieborné a bronzové medaily.

Strieborných očíslovaných medailí je 20, bronzových 100.

Námet na obidvoch medailách je rovnaký. Na jednej strane sa nachádza podobizeň blaženého hieromučeníka Metoda s jeho heslom „Pane Bože, tu ma máš“, v pozadí sú mreže väzenia, ktoré sa menia na ruže, a dole je dátum 1959 – 23. marec – 2009 pripomínajúci okrúhle výročie jeho smrti. Na druhej strane je zobrazený michalovský chrám redemptoristov, ktorý budoval a kde i dlhé roky pôsobil blahoslavený Metod, nad chrámom sa nachádza erb redemptoristov a nad ním je heslo redemptoristov „Hojné je u neho vykúpenie.“ – hore v latinčine, dole v staroslovienčine.

Sadrový model vyrobil medailer Štefan Novotný. Medaila je unikátna nielen svojim umeleckým spracovaním, ale zvlášť výročím, ktoré pripomína. V dňoch 22-23. augusta 2009 sa bude sláviť odpust blahoslaveného hieromučeníka Metoda v kláštornej cerkvi redemptoristov v Michalovciach.

Kúpou medaily podporíte apoštolát gréckokatolíckych redemptoristov.

Viac informácii získate na viceprovincialáte redemptoristov v Michalovciach.

o. Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza