REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Medzinárodný Stropkovský Metodov memoriál 2018

Mesiac november patrí už tradične k spomienke na blahorečenie o. Dominika Metoda Trčku CSsR, ktorú si veriaci v Stropkove každoročne pripomínajú koncertom speváckych zborov nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia – Medzinárodným Stropkovským Metodovým memoriálom. V tomto roku sa 25. novembra konal v chráme Sv. Cyrila a Metoda v Stropkove už jeho XVII. ročník, ktorý zorganizovali Redemptoristi  kláštora v Stropkove, Chrámový zbor sv. Cyrila a Metoda pri Chráme a kláštore redemptoristov v Stropkove, mesto Stropkov a Podduklianske osvetové stredisko Svidník. Kyticou duchovných piesní sa predstavili domáci spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda, Katedrálny zbor bl. Teodora Romžu z Užhorodu, Farský zbor z Krościenka Wyźnego z Poľska a Ukrajinský národný zbor Karpaty z Košíc. Duchovné piesne, ktoré odzneli v podaní všetkých speváckych zborov, boli pre nás veriacich nielen krásnym duchovným a kultúrnym zážitkom, ale tiež posilnením vo viere , nádeji a láske.

 

Marianna Sahajdová

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza