Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

„Metodov memoriál“ v Stropkove už po 14.-ty krát

Od beatifikácie bl. Metoda ubehlo 14 rokov (04. 11. 2001). Od tejto udalosti sa každoročne v Stropkove v Chráme sv. Cyrila a Metoda koná kultúrno-duchovná akcia s názvom „Metodov memoriál“, ktorej cieľom je pripomenúť si celoživotné dielo bl. Metoda, jeho svätosť, neúnavnú misionársku horlivosť a mučenícku smrť vo väzení v Leopoldove.

Nebolo tomu ináč ani tento rok. V poradí 14. ročník „Metodovho memoriálu“ sa konal v nedeľu 15. novembra o 15.00 hod. v Mestskom kultúrnom stredisku v Stropkove. Zmenu miesta si vynútila rekonštrukcia Chrámu sv. Cyrila a Metoda. Moderátor podujatia, o. Marián Andrej Pacák CSsR, vo svojich zamysleniach priblížil významné udalosti zo života o. Metoda. Vyzdvihol jeho usilovnosť a zmysel pre zodpovednosť v príprave na misionárske povolanie. Poukázal na jeho húževnatosť a pripravenosť ísť všade tam, kam ho predstavení pošlú. Netreba ukrývať, že misia medzi gréckokatolíkmi bola Metodovou veľkou výzvou no zároveň aj veľkou túžbou, ktorú mu Pán vyplnil „doslovne a do písmena“. Jednotlivé zamyslenia boli popretkávané myšlienkami z Listu zasväteným osobám od pápeža Františka, v ktorom povzbudzuje, aby zasvätené osoby zanietenie prežívali svoju prítomnosť, lebo evanjelium nestačí len čítať a meditovať, treba ho žiť. Aby sa nebáli budúcnosti, ale uchopili ju s nádejou, lebo Duch Svätý je ten, ktorý „píše“ veľké dejiny v budúcnosti. Aby sa nezameriavali na seba samých a nenechali sa premôcť malými komunitnými hádkami, ale aby vyšli „von“ a iným pomáhali riešiť ich problémy a ohlasovať radostnú zvesť.

Jednotlivé bloky zamyslení boli aj obohatené liturgickými a náboženskými piesňami v podaní cirkevných zborov. Takto sme sa symbolicky preniesli do cely o. Metoda, ktorému spievanie vianočnej koledy sa stalo osudným. Na „Metodovom memoriáli“ účinkovali: Zbor sv. Cyrila a Metoda zo Stropkova, ženský zbor Dimitrios z Poráča, Zbor sv. Jozefa z Michaloviec, Katedrálny zbor sv. Jána Krstiteľa z Prešova a Kňazský zbor Košickej eparchie.

Pozvanie prijali aj vzácni hostia: viceprovinciálny vikár o. Maroš Dupnák CSsR, primátor mesta Stropkov pán JUDr. Ondrej Brendza, zástupca primátora pán MUDr. Martin Jakubov, prednosta mestského úradu a poslanec VÚC pán Ing. Stanislav Humeník, vedúci odboru školstva a kultúry pán Mgr. Tibor Kubička a poslanci mestského zastupiteľstva. Nechýbali ani veriaci oboch cirkví a miestni obyvatelia, ktorým osoba bl. Metoda je blízka a vzácna.

Na záver všetkým účinkujúcim zborom, ako prejav vďačnosti, boli odovzdané pamätné listy, ikony bl. Metoda a kytice kvetov, ktoré v mene organizátorov odovzdal rektor stropkovského kláštora o. Jozef Vojtila CSsR a dvaja vzácni hostia: viceprovinciálny vikár o. Maroš Dupnák a zástupca primátora  pán MUDr. Martin Jakubov.

o. Marián Andrej Pacák CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email