REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Milostivý čas po vyše 70. rokoch vo Falkušovciach

V gréckokatolíckej  farnosti Falkušovce v dňoch od 4. do 12. marca 2017 sa po 73. rokoch konali ľudové sväté misie. Tento požehnaný čas mohli veriaci prežívať v prítomnosti otcov misionárov  redemptoristov Jozefa Jurčenka CSsR a Atanáza Daniela Mandzáka CSsR. Konať túto službu pre farnosť ich pozval správca farnosti Emil Zorvan.

Hlavným poslaním otcov misionárov bolo obnoviť i prehĺbiť život viery a kresťanského života vo veriacich, pripomenúť základné pravdy viery, a tým priniesť duchovné oživenie do farnosti. Prispeli k nemu kázne či príhovory na témy: Boh je láska, Hriech a spása v Ježišovi Kristovi, Viera a obrátenie, Smrť, Ježiš je Pán, Eucharistia, Hľa tvoja matka a Modlitba. Program misií bol duchovne bohatý: sväté liturgie s misijnými kázňami pre všetkých, stavovské stretnutia s mužmi či ženami, deťmi a mládežou, dopoludňajšie molebeny s katechézami, modlitby posvätného ruženca, obnova krstných i manželských sľubov, sviatosti pomazania chorých, adorácia s odprosovaním za hriechy farnosti, krížová cesta, moleben s prednášaním prosieb a poďakovaní veriacich pred ikonou Matky Ustavičnej Pomoci a tiež návštevy chorých po domoch. Posilou počas misií bola, pre stále rastúci počet veriacich farnosti,  sviatosť zmierania.  K nádhernej atmosfére dopomohol nielen  mládežnícky zbor svojím spevom, ale aj hojná účasť ľudí z okolitých filiálok.

Záver misií patril posväteniu nového misijného kríža a modlitbe k získaniu plnomocných odpustkov. Otcovia misionári pritom povzbudzovali veriacich, aby sa nebáli, pretože sa nič nekončí, ale práve naopak misie v nás majú začať nový život v postoji lásky a viery. Vyzývali ľudí k tomu, aby všetko, čo zažili a počuli, začali žiť vo svojom každodennom živote.

Vrúcne poďakovanie patrí hlavne Bohu za tento čas hlbokých zamyslení a modlitieb. Zo srdca ďakujeme aj otcom misionárom a všetkým veriacim, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri organizovaní svätých misií. Veríme, že prinesú hojné ovocie rastu duchovného života každého účastníka misií vo farnosti.

o. Emil Zorvan, správca farnosti Falkušovce

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza