REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie na CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove

V dňoch 5. – 8. 12. 2016 sa uskutočnili misie na CZŠ sv. Petra a Pavla v Stropkove. Rodinná a úctivá atmosféra, ktorá je charakteristická pre žiakov, učiteľov a všetkých zamestnancov školy, dodávala týmto dňom tú správnu chuť a príťažlivosť. Motivačno – evanjelizačný program bol adresovaný hlavne žiakom od najstarších deviatakov, až po najmladších prváčikov. Veľmi vrúcne nás privítali tiež deti s mentálnym, telesným a kombinovaným postihnutím v Dome Božieho Milosrdenstva a príjemne sme sa cítili aj v špeciálnej rómskej triede. Najviac spomíname na „Diega“ a „Feriho“. 🙂 Vrcholom celého misijného programu bola spoločná Svätá Omša, v ktorej sme chceli poďakovať za celú školu a žiaci mali možnosť poďakovať za svojich učiteľov.

Medzi členov realizačného misijného tímu patrili br. Gorazd Figura CSsR, Lukáš Ogurčák, Janka Tomková, Patrícia Melicherová, Adelka Šujetová, br. Marek Olčák CSsR, br. Miroslav Liška CSsR a o. Miroslav Bujdoš CSsR.

Ďakujeme riaditeľke školy, pani Márii Karašinskej, a celému jej tímu učiteľov a všetkých zamestnancov za prejavenú dôveru, prijatie a otvorenosť.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza