REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie na Katolíckej ZŠ s materskou školou Antona Bernoláka v Martine