REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom