REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie na ZŠ Apoštola Pavla v Liptovskom Mikuláši

Tohtoročný čas prípravy na sviatky Zoslania Ducha Svätého sme v našej škole prežili jedinečne a duchovne hlboko. Počas troch dní od 24.mája do 26. mája 2023 sme v našej škole prežívali Misie na škole. Privítali sme redemptoristov Michalovskej viceprovincie o. Jozefa Kišáka, CSsR a br. Gorazda Figuru CSsR. Pod ich vedením sa uskutočnil duchovno-evanjelizačný program určený deťom a mládeži.

Každodenný program bol prispôsobený podľa veku. Začínali od najstarších a v posledný deň sa stretli s najmladšími žiakmi. V predposledný deň sa prihovorili zamestnancom školy, ktorí mali možnosť prežiť čas na stíšenie sa v uponáhľanom svete a uvedomenie si toho, čo je ich poslaním a čo je v dnešnej dobe skutočne dôležité. V popoludňajších hodinách mohli žiaci aj zamestnanci pristúpiť k sviatosti zmierenia alebo sa stretnúť s misionármi pri duchovnom rozhovore, čo aj využili.

Máme nádej, že to, čo bolo cez slovo misionárov zasiate do našich sŕdc, vyklíči a prinesie ovocie v správnom čase. Každé zažité dobro mení vnútro človeka. Veríme, že uplynulé tri dni zmenili mnohé srdcia a duchovne spojili spoločenstvo našej školy s misionármi, keďže sme si pri rozlúčke sľúbili modlitbu za seba navzájom.

Autor: katechétka Zuzana Urámová

ŠKOLSKÉ MISIE LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 2023

Obrázok 1 z 6

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori