REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie na ZŠ Kráľovnej pokoja v Haligovciach