REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Misie na ZŠ sv. Rodiny v Sečovciach