REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitba za nové rehoľné povolania do našej viceprovincie

Všemohúci Bože, ty si nás skrze svojho milovaného Syna, Ježiša Krista, vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho kráľovstva svetla. Pokorne a vytrvalo ťa prosíme, nedaj, aby nám chýbali svedkovia Hojného Vykúpenia. Pošli robotníkov na svoju žatvu, aby každý počul radostnú zvesť o tvojej láske a nesmiernom milosrdenstve. S dôverou ťa prosíme o nové povolania do michalovskej viceprovincie redemptoristov, aby povolaní ochotne počúvali tvoj hlas a veľkodušne s odvahou odpovedali na tvoje volanie: „Poď za mnou, urobím ťa misionárom chudobných a opustených.” Lebo ty si Boh náš, Boh, ktorý sa zmilúva a zachraňuje, a my ti vzdávame slávu, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i vždycky i veky vekov. Amen.

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza