Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.04.2011

Podľa liturgického kalendára sme 25. apríla 2011 slávili Svetlý pondelok. V tento deň sme však v prikláštornom chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach spomínali aj na bl. mučeníka protoigumena Dominika Metoda Trčku. Počas Svetlého pondelka je už tradičná „olievačka“ a návšteva príbuzných a známych, preto boli na mieste obavy, či prídu aj nejakí pútnici. Veľmi rýchlo však ustúpili, lebo „skalní“ si aj v tento deň našli čas a prišli vytvoriť spoločenstvo modlitby.

O 16.30 hod. slúžil o. igumen Jozef veľkú večiereň, po ktorej nasledoval moleben ku bl. mučeníkovi. O. Pavol čítal poďakovania a prosby, ktorých aj tento mesiac prišlo dosť. Spoločne sme sa za to všetko modlili.

Hlavným celebrantom a kazateľom na sv. liturgii bol o. Metod. Je dôležité si klásť otázku, či ako veriaci kresťania budujeme svoj život na pravde, že Kristus vstal zmŕtvych. Mnohí videli Krista visieť na kríži, ale iba niektorí uverili v jeho vzkriesenie. Prebúdzanie sa prírody je tiež znakom víťazstva života. Život prináša ťažkosti a problémy, chrámy sa vyprázdňujú, ľudia nerešpektujú Boží poriadok a zákon, ale ozajstní kresťania so živou vierou aj v týchto podmienkach prežijú. Vidíme prázdny hrob, ktorý je prvým svedectvom vzkrieseného Krista. Tento znak nás pozýva, aby sme šli Krista hľadať, lebo v hrobe nie je. Musíme sa od toho hrobu obrátiť a ísť ho hľadať. Kristus je prítomný v spoločenstve, ktoré ho milovalo, tam sa zjavuje. V týchto dňoch oslavujeme Krista ktorý vstal z mŕtvych. Počas utierne vzkriesenia sme vstupovali do chrámu z tmy do osvetleného chrámu, zanechali sme hriech a vstúpili do života s Bohom. V tomto chráme máme aj hrob bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku, v ktorom sú jeho relikvie. Tak ako v Starom zákone čítame o prorokovi Elizejovi, že mŕtvy pri dotyku s jeho kosťami ožil, podobne aj dotyk relikvií bl. mučeníka D. M. Trčku je uzdravujúci. Veď keď čítame v Skutkoch apoštolských že šatka apoštolov, ba dokonca aj tieň apoštola Petra spôsobil uzdravenie, o čo viac dotyk kostí blaženého mučeníka. Preto sa schádzame v tomto chráme, aby sme prosili Boha o potrebné milosti na príhovor bl. mučeníka. Máme tu dva hroby, ktoré hovoria o vzkriesení, prázdny Kristov hrob ktorý svedčí o jeho zmŕtvychvstaní, hrob s relikviami blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku očakávajúce slávne vzkriesenie pri konci vekov. Sme ľuďmi vzkriesenia, napredujeme vo svetle Kristovho vzkriesenia.

Po liturgii bola ešte modlitba príhovoru s pomazaním olejom, v ktorom boli ponorené relikvie bl. mučeníka. O. Atanáz v krátkom príhovore pripomenul, že je dôležité nielen prosiť o milosti, ale tiež Bohu vedieť poďakovať.

Aj 25. mája sa uskutoční spomienka na bl. mučeníka a už teraz Vás pozývame na spoločnú modlitbu.

daatma

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email