REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku 25, 06. 2011