REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D.M. Trčku – 25.1.2011

Aj tohto 25. v mesiaci sa v prikláštornom chráme Zoslania Svätého Ducha v Michalovciach zhromaždili pútnici, ktorí sa chceli modliť pri relikviách bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku.

Ruženec v chráme viedol postulant Miro Liška. Moleben ku bl. D.M. Trčkovi mal o. Maroš Dupnák, ktorý zároveň aj čítal poďakovania a prosby, ktoré veriaci za celý mesiac prinášali osobne alebo posielali.

Svätú liturgiu slávil a zároveň aj kázal sečovský protopresbyter Miroslav Pohar. Koncelebrovali s ním o. igumen Jozef Jurčenko a o. Ján Oharčák. O. protopresbyter pripomenul, že už v Starom zákone je použitý obraz dobrého pastiera, ktorým je Boh. Ten vedie svoj ľud. Aj Ježiš je dobrý pastier, ktorý vedie stádo a chráni každú ovečku. Miluje svoje ovce, ale nie preto, že z nich má zisk. Miluje nás nezištne. Dôverujem tomuto pastierovi? Verím v Boha, alebo verím Bohu? Verím, že Boh existuje, alebo prežívam Božiu prítomnosť a dôverujem Bohu? Aj Dominik Metod sa snažil dôverovať Bohu, v radostných chvíľach, ale aj v ťažkostiach. On nám môže u Boha vyprosiť takúto vieru.

Po svätej liturgii viedol pobožnosť pomazania olejom o. igumen Jozef Jurčenko. V príhovore opäť pozval prítomných, aby sa nebáli prosiť bl. mučeníka o príhovor.

Ďalšia slávnosť ku cti bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku sa v chráme redemptoristov v Michalovciach uskutoční 25. februára 2011.

daatma

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza