Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitby pri relikviách bl. mučeníka D. M. Trčku – 25.2.2012

Krásny slnečný deň 25. február 2012 sme zakončili spomienkou na bl. mučeníka Dominika Metoda Trčku. Po modlitbe sv. ruženca nasledoval moleben k mučeníkovi s čítaním poďakovaní a prosieb. Medzi takmer 150 poďakovaniami a prosbami bolo aj toto svedectvo:

„Sláva Isusu Christu,

už dlhšie som sa odhodlával Vám napísať ohľadom mojej modlitby k bl. mučeníkovi Trčkovi. V krátkosti by som chcel rozpovedať svoju skúsenosť:

V minulom roku sa mi náhle objavili zdravotné problémy, ktoré mi dosť znepríjemňovali môj život. Práve posledné mesiace pred tým som sa snažil rozvíjať svoju vieru k Bohu, ktorá ma napĺňala radosťou. Nevedel som to nejako prijať, že práve teraz som dostal nejaký kríž. Hoci zo zdravotného hľadiska nešlo o nič vážne, pripravoval som sa na operáciu. Už som niekoľko mesiacov pred tým jednu absolvoval. Pri čakaní na rôzne vyšetrenia (trvalo to niekoľko týždňov) mi napadlo, že sa začnem modliť k bl. mučeníkovi Trčkovi a z ľudskej vypočítavosti som mu hovoril (sľúbil), že ak sa uzdravím, napíšem svoje svedectvo. Hoci je moja viera slabá, ale to že mi môže vyprosiť uzdravenie od Boha ak bude chcieť, to som bol presvedčený. Po poslednom rozhodujúcom vyšetrení sa nič nepotvrdilo, nechcel som tomu uveriť. Nezažil som však nejaké náhle uzdravenie, ale moje ťažkosti sa začali postupne zmierňovať. Žijeme v dobe, že všetko sa skúma rozumom a mnohokrát spochybňuje. Každá udalosť sa dá vysvetliť, že je to náhoda, chybné rozhodnutie, diagnóza a pod. Udalosti, ktoré ľudia zažívajú sa dajú rôzne vysvetliť, ale myslím si, že všetko je súčasťou Božieho plánu.

Ďakujem Bohu za celý svoj život a hoci udalosti na tejto zemi niekedy nechápeme, ich zmysel uvidíme až vo večnosti.

Ján.“

Svätú liturgiu celebroval humenský protopresbyter o. Martin Zlacký, s ktorým koncelebrovali redemptoristi z michalovskej komunity. O. Martin v kázni pripomenul príbeh Nikodéma, ktorý prichádza za Ježišom a dostáva pozvanie vojsť do Božieho kráľovstva a znovu sa zrodiť z vody a Ducha. Boh nielen povoláva, ale ponúka zároveň aj prostriedok, ako to naplniť. V evanjeliu Ježiš prikazuje svojim učeníkom, aby sa milovali navzájom. Zachovávanie tohto príkazu je poznávacím znakom. Apoštol Pavol píše o kmeni – Ježišovi, a o ratolestiach – o nás. Sme skrze Božiu vôľu a milosť zaštepení na tento kmeň. Napriek našej zlobe a hriešnosti, Boh nás zaštepil do tohto najlepšieho kmeňa, aby nás uschopnil žiť božím životom. Aj my máme prinášať ovocie lásky, čo nie je možné bez toho, aby sme neboli napojení na ten najlepší kmeň. Schádzame sa v časoch a na miestach, kde môžeme nájsť posilu. Schádzame sa každého 25. v mesiaci aj v tomto chráme, aby sme prijali milosti a žili životom lásky. Práve mučeníci boli svedkami takéhoto života, vytrvalosti v láske, vytrvalosti v živote s Bohom. Obeta vlastného života je cestou, ktorá vedie do Božieho kráľovstva. Prežívame v týchto časoch veľa kríz. Dnes nám nepomôže nový spasiteľ, ale návrat k životu s Bohom, zanechanie života v hriechu a obnova v prikázaní: „Milujte sa navzájom!“ Aj toto naše dnešné modlitebné stretnutie je príležitosťou povzbudiť sa k vytrvalosti v láske, k tomu najvyššiemu príkazu, ktorý sme dostali.

Pútnici využili príležitosť a prijali aj pomazanie olejom, ktorý bol posvätený relikviami bl. mučeníka Dominika Metoda.

Slávnosť opäť obohatil spevom Chrámový zbor sv. Jozefa, ktorý pôsobí pri Kláštore redemptoristov v Michalovciach.

Pozývame všetkých na spomienkovú slávnosť bl. D. M. Trčku, ktorá sa začne 25. marca 2012 o 16.30 hod. v Chráme Zoslania Svätého Ducha pri kláštore redemptoristov v Michalovciach.

daatma

no images were found

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Modlitby pri relikviách bl. D. M. Trčku – 57 fotografií)

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza