REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Modlitebná spomienka na akciu "K" Stropkov 13. 04. 2010

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove