REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Na Slovensko príde štátny sekretár Svätej Stolice

Na Slovensko príde v decembri štátny sekretár Svätej Stolice kardinál Pietro Parolin. Ako informoval apoštolský administrátor Košickej eparchie arcibiskup Cyril Vasiľ SJ s predstaviteľmi mesta Michalovce, kardinál príde na Slovensko ako pútnik, pričom navštívi jubilujúce mariánske pútnicke miesto v Klokočove. Z Ríma by mal priniesť a publikovať aj dekrét, ktorým sa Presvätá Bohorodička z Klokočova vyhlási za oficiálnu Patrónku Zemplína. Táto udalosť by bola zavŕšením spoločnej iniciatívy mestských zastupiteľstiev zemplínskych miest a gréckokatolíckej, rímskokatolíckej a pravoslávnej cirkvi z regiónu Zemplína, ktoré sa ešte v jari tohto roka spoločnou písomnou žiadosťou obrátili na príslušné vatikánske úrady. Mesto ponúklo súčinnosť pri organizovaní tejto slávnosti, ktorá má byť v nedeľu 27. decembra 2020 najprv v michalovskej Bazilike minor a popoludní toho istého dňa v samotnom Klokočove.

Vladyka Cyril zvýraznil na stretnutí s primátorom mesta Viliamom Zahorčákom postavenie Michaloviec ako prirodzeného centra Zemplína a juhovýchodného Slovenska, ale aj ako jedného z dôležitých duchovných centier Gréckokatolíckej eparchie Košice. Toto jeho vnímanie potvrdila aj anketa o Michalovčana storočnice (1919 – 2019), v ktorej na základe hlasovania verejnosti zvíťazil gréckokatolícky redemptorista, blahoslavený Metod Dominik Trčka, CSsR (1886 – 1959).

Obaja zhodnotili doterajšiu spoluprácu medzi Gréckokatolíckou cirkvou a mestom a ocenili možnosť vzájomnej kooperácie eparchie a mesta pri realizovaní viacerých projektov s duchovno-hodnotovým obsahom. V poslednom období išlo o spoluprácu pri propagácii Jubilejného roka slziaceho obrazu z Klokočova, ktorý je najvýznamnejším pútnickým miestom Košickej eparchie a dôležitým rozvíjajúcim sa centrom náboženského turizmu na brehoch Zemplínskej Šíravy.

Gréckokatolícka cirkev má v meste Michalovce tri dôležité centrá. Farnosť, cirkevnú materskú školu blahoslaveného biskupa Vasiľa Hopku a kláštor gréckokatolíckych redemptoristov, ktorých chrám bol v roku 2012 vyhlásený za Baziliku minor. Preto chce hľadať v spolupráci s michalovskou miestnou samosprávou možnosti na skvalitňovanie pastoračnej starostlivosti o gréckokatolíckych obyvateľov Michaloviec a tak prispievať k celkovému zlepšovaniu verejného života v meste.

 

zdroj:  TK KBS

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza