REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Návšteva generálneho predstaveného v Michalovciach 06. 02. 2011

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove