REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Návšteva v seminári redemptoristov v Tuchowe