Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Nekrológ o. Štefana Vasilíka CSsR

Štefan Vasilík sa narodil 23. mája 1936 v dedinke Malý Lipník, v okrese Stará Ľubovňa. Pochádzal z rodiny roľníka, bol predposledným zo šiestich detí. V roku 1942 ako šesťročný začal navštevovať prvú triedu v miestnej škole. Do juvenátu redemptoristov v Michalovciach nastúpil v jeseni 1948 ako 12 ročný. Bol oslovený misionármi, ktorí v jeho rodnej obci konali ľudové misie. Prihlásil sa spolu s kamarátom, ale nakoniec nastúpil len on sám. Avšak už niekedy v januári 1949 sa musel vrátiť k rodičom, keďže sa komunisti chystali juvenát poštátniť a nakoniec ho za pár mesiacov aj zrušili. Keď sa vrátil domov, dokončil miestnu základnú školu. Následne ho prijali na gymnázium v Prešove. Keďže bol v opozícii voči komunistickému režimu, po skončení gymnázia nemal nárok na vysokú školu. Hoci musel už počas mladých liet prejsť rôznymi skúškami viery, obstál v nich vďaka priateľstvu s Kristom. „Aj keď v kláštore pobudol len pol roka, pocítil lásku Krista tak silno, že tá prevýšila všetky lásky v jeho živote.“ Zostal doma a začal pomáhať rodičom pracovať na hospodárstve. Po čase začal pracovať vo výrobe v Prakovciach, neskôr odišiel do Bavlnárskych závodov v Ružomberku. Aj napriek tomu ostal v kontakte s redemptoristami.

Štefan Vasilík nastúpil do kňazského seminára v Bratislave v roku 1968. Rehoľné sľuby zložil 2. Júna 1973. Ako 37 ročný prijal sviatosť kňazstva 10. Júna 1973 v Prešove od dnes už blahoslaveného otca biskupa Vasiľa Hopka. Od roku 1974 už štátna bezpečnosť mala zavedený osobný fascikel aj na o. Štefana. Jeho prvá farnosť bola v Šmigovci, kde pôsobil v rokoch 1973-1985, excurendo však pôsobil aj v Ubli a Ladomírove. Potom v rokoch 1985-1993 bol správcom farnosti Rokytov pri Hummennom. V tom čase však aj excurrendo spravoval aj Hostovice, Osadné, Zbojné, Svetlice a Vyšnú Jablonku. Do Stropkova prišiel v roku 1993, kde sa stal aj správcom farnosti aj miestnym predstaveným. Počas tohto obdobia mal na starosti stavbu kláštora redemptoristov v Stropkove, ktorý posvätil 20. Júla 1997 vladyka Milan Chautur a vtedajší generálny predstavený Juan Lasso de la Vega. O. Štefan bol veľmi šetrný a celý čas šporil, potom všetky peniaze dal na stavbu kláštora redemptoristov. Od roku 1998 už bol na odpočinku, ale bol to aktívny odpočinok, dokiaľ mu sily stačili, slúžil, spovedal, duchovne viedol ľudí, sem tam chodieval aj na ľudové misie s o. Mikulášom Tressom. Hovorieval: „ Ak vylúčite Boha a ak nie je niečo postavené na Bohu, neobstojí to.“ Ako vieme mal rád kvety. Veľmi rád pracoval v záhrade. Bol ochotný pomáhať. Čo bolo obdivuhodné, že už v staršom veku sa naučil na počítači a popri tom sa učil angličtinu, aby si vedel poslúžiť s počítačom. 18. januára 2012 sa otec Štefan Vasilík stal čestným občanom mesta Stropkov. Pri tejto slávnosti okrem iného spomenul:„Dobro sa snažím činiť preto, aby som získal to najčestnejšie a trvalé občianstvo v Nebeskom kráľovstve.“Bol najstarším členom stropkovskej komunity. V roku 2002 dostal titul titulárny arcidekan a v roku 2015 o. arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ mu za zásluhy udelil právo nosiť nábederník. Toto vyznamenanie ho veľmi potešilo a rád ho nosil pri sv. liturgii.

Otec Štefan Vasilík prežil v reholi redemptoristov i v kňazskej službe 46 rokov. Z toho v Stropkove 26 rokov. Jeho život je príkladom, že v každej skúške sa dá obstáť a vydržať, hoci sa situácia môže javiť beznádejná. Prežil krásnu starobu. V závete napísal: „Všetkým príbuzným, spolubratom, priateľom vyslovujem vrúcnu vďaku za lásku a priazeň. Ak som niekomu ublížil prosím o odpustenie, týmto tiež odpúšťam všetkým vinníkom.“

 

o. Metod M. Lukačík CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email