Warning: Undefined array key 0 in /data/1/0/103352d8-0c9f-4ddf-afbc-a671fc3ed576/misionar.sk/web/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/module.nextgen_gallery_display.php on line 142

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Nižnohrabovčania v "Kľaštore"

V tomto roku si redemptoristi pripomínajú niekoľko dôležitých udalostí.

Dňa 4. novembra 2011 uplynie 10 rokov od blahorečenia mučeníka Dominika Metoda Trčku a 5. novembra 2011 si zasa pripomenú 100. výročie narodenia redemptoristu Jána Ivana Mastiliaka.

Životné cesty týchto dvoch významných redemptoristov sa niekoľkokrát stretli. Ján Mastiliak, rodák z Nižného Hrabovca, bol v roku 1928/29 v noviciáte v Stropkove, kde bol vtedy igumenom kláštora o. Dominik Metod. Ako novokňaz o. Ján krátko pôsobil v Michalovciach, kde  opäť pôsobil aj o. Dominik Metod. Po návrate zo štúdií z Ríma v apríli 1944 pôsobil v kláštore v Podolínci, kde v novembri prišiel aj o. Dominik Metod so študentami a niekoľkými členmi michalovskej komunity. Po prechode frontu o. Mastiliak bol až do jesene 1945 predstaveným kláštora v Michalovciach, kde členom komunity bol aj o. Trčka. Ich cesty sa stretli aj v komunistickom väzení. O. Mastiliak vo svojich spomienkach píše o stretnutí s o. protoigumenom Dominikom Metodom, o jeho hrdinskom svedectve viery vo väzení, o odpustení nepriateľom a mučeníckej smrti.

Mladí Nižnohrabovčania prišli do „Kľaštora“ ako pútnici 7. januára 2011. Prijali sväté sviatosti počas svätej liturgie, pomodlili sa pred relikviami blaženého mučeníka Dominika Metoda Trčku, vypočuli si príhovor o dvoch významných redemptoristoch, prezreli si malé múzeum vo vestibule kláštora. Ich kroky potom smerovali na mestský cintorín, kde je pochovaný ich rodák Ján Ivan Mastiliak. Zapálením sviečok a modlitbou poďakovali za dar tohto rehoľného kňaza, ktorý v rodnej obci prebýval veľmi málo, ale predsa ju a jej obyvateľov vždy zahŕňal do svojich modlitieb.

Táto púť je pekným príkladom, že ak má niekto dobrú vôľu a ochotu, nezľakne sa prekážok, ale ide za dobrým cieľom. Aj v dnešnej dobe potrebujeme konkrétne vzory, ako správne prežiť svoj život. Títo dvaja redemptoristi sú svetlým príkladom veriacim, rehoľníkom, kňazom, ako správne kráčať životom.

Nech je táto púť príkladom, ktorý budú nasledovať aj ďalšie farské spoločenstvá, rodiny či jednotlivci. Nie je dôležité, či pútnici prídu v preplnenom autobuse alebo na jednom osobnom aute. Dôležitý je záujem prijať od Boha aj skrze dar svätých milosti a dary, ktoré má pre nás pripravené.

no images were found

(fotografie: Galéria-Kláštor Michalovce-Nižnohrabovčania v „Kľaštore“ – 6 fotografií)

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza