REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Nové vedenie provincie Kanada

Od 16. do 20. januára 2023 sa konala Provinciálna kapitula kanadskej provincie v Apostles Retreat Center, Mississauga, Ontario. Prvým bodom stretnutia bolo prečítanie listu z generálneho vedenia, ktoré potvrdilo voľbu o. Michael Smolinského CSsR za provinciála. Potom nasledovala voľba provinciálneho vikára, ktorým sa stal o. Jacques Fortin CSsR.

Riadnu provinciálnu radu provincie ešte tvoria otcovia Santo Arrigo CSsR a Larry Kondra CSsR. V mimoriadnnej provinciálnej rade sú o. Tony Bidgood, o. John Sianchuk a o. Mario Doyle.

Nová kanadská provincia redemptoristov vznikla v roku 2019. Pozostáva z regiónov Edmonton, Toronto, Saint Anne de Beaupre, a Yorkton.

Zdroj a viac: Generalát

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza