REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Nový viceprovinciál redemptoristov je o. Miroslav Bujdoš CSsR

Gréckokatolícki redemptoristi Michalovskej viceprovincie na Slovensku majú nového
viceprovinciálneho predstaveného. Je ním o. Miroslav Bujdoš CSsR. Generálny predstavený
redemptoristov P. Rogerio Gomes CSsR (Rím) potvrdil jeho voľbu v stredu 25. januára 2023
na základe oboznámenia sa s výsledkami volieb členov XI. kapituly Michalovskej
viceprovincie. Vo štvrtok 26. januára sa ujal úradu zložením vyznania viery a sľubu pred
spoločenstvom viceprovincie.

O. Miroslav Bujdoš CSsR má 39 rokov, je 13 rokov kňazom. V úrade vystrieda doterajšieho
viceprovinciála o. Metoda Marcela Lukačika CSsR, ktorý viedol viceprovinciu uplynulých
osem rokov.

Nový viceprovinciál sa narodil 28.2.1984 a pochádza zo Stropkova. Po maturite na Gymnáziu
sv. Jána Zlatoústeho v Humennom vstúpil v roku 2002 do Kongregácie najsvätejšieho
Vykupiteľa, kde v roku 2009 zložil doživotné rehoľné sľuby.

V rokoch 2002 – 2010 študoval filozofiu a teológiu na Pápežskej univerzite Jána Pavla II.
v poľskom Krakove a Tuchove. Kňazskú vysviacku prijal 23.5.2010 dnes už v Bazilike minor
v Michalovciach. Najprv pôsobil vo farnosti Matky Ustavičnej Pomoci v Starej Ľubovni ako
kaplán. V roku 2015 bol vymenovaný za viceprovinciálneho ekonóma a člena komunity
redemptoristov v Michalovciach. V tom čase bol zodpovedný aj za pastoráciu povolaní
a pracoval na ľudových farských misiách. Je spoluzakladateľom projektu: „misie na školách“.
V rokoch 2019 – 2022 študoval morálnu teológiu na „Accademia Alfonsiana“ v Ríme, ktorú
úspešne ukončil s titulom licenciátu.

Kapitula počas svojho zasadania zvolila tiež členov tzv. užšej a širšej rady. Vikárom
viceprovinciála sa stal o. Metod M. Lukačik CSsR. Členom užšej rady je aj o. Jaroslav
Štelbaský CSsR. Rozšírenú radu budú tvoriť o. Ondrej Pacák CSsR a o. Jozef Troja CSsR.
Kongregácia Najsvätejšieho Vykupiteľa (Redemptoristi) má aktuálne 4 617 členov na
všetkých kontinentoch sveta. Na Slovensku pôsobia redemptoristi dvoch katolíckych
obradov. Provincia Bratislava – Praha (rímskokatolícky obrad), ktorú tvorí aktuálne 50 členov.
Viceprovincia Michalovce (gréckokatolícky obrad) má aktuálne 29 členov. Na Slovensku má
tri domy, v Michalovciach, v Stropkove a v Starej Ľubovni. Má dva misijné domy na Ukrajine
v Užhorode a v Koroleve.

Autor: o. Miroslav Liška CSsR

no images were found

Z ľava: o. Jozef Troja CSsR; o. Metod M. Lukačik CSsR (vikár); o. Miroslav Bujdoš CSsR (viceprovinciál); o. Jaroslav Štelbaský CSsR; o. Ondrej Pacák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza