REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

O. Štefan Ištvanik v Stropkove – 26. 02. 2010