REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Obnova misií v Lekárovciach

V dňoch 31. 3. – 2. 4. 2017 sa konala obnova misií v gréckokatolíckej farnosti Lekárovce. Rok už ubehol od momentu, kedy veriaci z Lekároviec a okolia prežívali sväté misie. Miestny farár gréckokatolíckej farnosti ThDr. o. Marek Pejo, PhD., pozval dvoch misionárov redemptoristov o. Jozefa Jurčenka CSsR a o. Miroslava Bujdoša CSsR na obnovu misií. Miestny chrámový zbor „Máriine dietky“ nádherným spevom skrášľoval liturgické obrady. Možnosť svätých spovedí, osobné rozhovory, spoločné modlitby pripomínali rodinnú atmosféru spred roka. Po stretnutí s deťmi na farskom dvore sa hral futbal, do ktorého sa zapojili miništranti aj dievčatá. Otcovia priniesli so sebou relikvie bl. Metoda Dominika Trčku CSsR, ktoré si veriaci mohli uctiť.

Za rodinnú atmosféru v akej Lekárovčania prijali misionárov, treba v prvom rade poďakovať celej rodine o. Mareka, jeho manželke Slávke a ich synom a všetkým veriacim, ktorí s úprimným srdcom prichádzali do chrámu a zúčastňovali sa obnovy misií. Nech Matka Ustavičnej Pomoci ochraňuje a prináša nádej a pokoj do kresťanských rodín v Lekárovciach.

o. Miroslav Bujdoš CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email
  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove