REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Obnova sv. misií Nižný Hrabovec 04. – 07. 11. 2010