REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Obnova sv. misií v Kružľove

V dňoch 25. – 27. septembra 2020 sa v Kružľove konala obnova sv. misií. Redemptoristi o. Jozef Jurčenko CSsR a o. Jozef Kišák CSsR na pozvanie o. Michala Kuruca ml. povzbudili veriacich k odvahe byť svetlom sveta pre tento neľahký čas, ktorým prechádzame nielen na Slovensku ale aj vo svete.

         Tak ako Ježiš prechádzal mestom Jerichom, tak aj tento čas obnovy sv. misií bol časom prechádzania sa Ježiša po tejto farnosti, aby Boží ľud zakúsil lásku nebeského Otca, ktorý nedokáže nemilovať.

         Bol to požehnaný čas pre veriacich tejto farnosti ale zároveň aj požehnaním pre otcov duchovných – o. Michala Kuruca s rodinou a o. Matúša Marčaka s rodinou, ktorý pôsobia v tejto farnosti.

         Nech Boh žehná farnosť v Kružľove a ďakujeme obom kňazským rodinám o. Michala a o. Matúša za rodinné prijatie.

 

o. Jozef Kišák CSsR

 

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza