Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Obnova sv. misií v Nižnej Rybnici

V dňoch 27. až 30. mája 2010 sa uskutočnila obnova sv. misií v Nižnej Rybnici. Znovu tu zavítali, ako pred rokom na sv. misie, redemptoristi o. Mikuláš Tressa CSsR zo Stropkovského kláštora a o. Metod Lukačik CSsR z Michalovského kláštora. Počas štyroch dní sa snažili obnoviť dielo sv. misií v ľudských srdciach prostredníctvom misijných kázni a špecifických pobožností, prostredníctvom vysluhovania sviatosti zmierenia, ku ktorej pristúpilo veľké množstvo veriacich. Na obnovu prichádzali nielen veriaci z Nižnej Rybnice, ale aj hojný počet veriacich rómov z filiálky Blatné Remety. Vo štvrtok bola téma kázne odpustenie. Máme si odpúšťať navzájom naše previnenia, lebo Boh nám odpustil všetky naše hriechy v Ježišovi Kristovi. V piatok bola hlavná téma kríž. Po sv. liturgii nasledovala adorácia kríža. Počas pobožnosti veriaci skrze symbol zapálených sviec mohli odovzdať svoj problém pod misijný kríž, ktorý bol vystavený v chráme. V sobotu znela kázeň na tému modlitba a pôst. Po sv. liturgii sme mali procesiu po obci s ikonou Matky ustavičnej pomoci a modlili sme sa sv. ruženec: za deti, mládež, manželov, kňazov a starých a chorých farnosti. V nedeľu sme sa rozlúčili s kázňou o príbehu bohatého mladíka, ktorý sa pýtal Ježiša, čo má robiť, aby získal večný život. Na záver počas poďakovania pri misijnom kríži spomenul správca farnosti o. Peter Horváth, že obnovu potrebujeme stále, každý deň, aby sme stále viac žili v spojení s Bohom. Bol to pekný čas Božích milostí. Sláva Bohu i Márii!

o. Metod Lukačik CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email