REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Obnova sv. misií v Pozdišovciach

Dňa 11. – 14. júna 2009 prebehla vo farnosti Pozdišovce obnova svätých misií, ktorú viedli otcovia misionári – o. Mikuláš Tressa a o. Metod Lukačik.

Okrem povzbudivých kázní a osvieženia si predsavzatí spred roka, počas obnovy bolo nezabudnuteľnou udalosťou prijatie iniciačných sviatostí šiestich mladých ľudí z našej farnosti. V nedeľnej, záverečnej homíliii o. Mikuláš vyzval k aktívnemu životu s Božím slovom a k vytváraniu malých spoločenstiev vo farnosti, vďaka ktorým sa môže prehĺbovať náš duchovný život.

Tešíme sa, že tento milostivý čas sme mohli prežiť aj ako prípravu na našu odpustovú slávnosť „Najsvätejšieho Srdca Ježišovho“, ktorá bude o týždeň, 21. júna 2009.

Marcela Lemešová

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza