REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Obnova sv. misií v Trnave 16. – 20. apríl 2008

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove