Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce.

Obnova sv. misií vo Vislanke a Ďurkovej

Prvý krát zavítali do farnosti Vislanka oo. misionári s Radostnou zvesťou 23.-31. decembra v roku 1936. Presne po 70 rokoch prišli druhy krát do tej istej farnosti traja redemptoristi – misionári znovu ohlásiť Hojné Vykúpenie v Ježišovi Kristovi. Boli to o. Mikuláš Tressa, o. Ondrej Pacák, a o. Metod Lukačik. Misionárov pozval o. Jozef Urvinitka, vtedajší správca farnosti. Ako prípravu na sv. misie o. Mikuláš Tressa a o. Ondrej Pacák vykonali tuná predtým tzv. predmisie, ktorými oboznámili ľudí so sv. misiami. Sv. misie vo Vislanke a Ďurkovej trvali od 9. decembra do 17. decembra 2006. Presnejšie povedané boli to dvoje sv. misií, jedny vo farnosti Vislanka a druhé v jej filiálke Ďurková, s tým, že niektoré body programu ako krížová cesta, či stavovské kázne boli spoločné. Bol to krásny čas Božieho navštívenia, kedy Pán udeľoval hojnosť svojich milostí.

Obnova sv. misií sa už udiala s novým správcom farnosti s o. Františkom Sochovičom. Na obnovu sv. misií sa vrátili dvaja oo. misionári o. Mikuláš Tressa a o. Metod Lukačik. Obnova sv. misií sa začala vo štvrtok 13.decembra 2007 večernou sv. liturgiou s kázňou o Presv. Bohorodičke Panne Márii, ako v radosti s otvoreným srdcom prijala Boží plán pre svoj život. Sv. liturgie boli denne aj vo farskom chráme vo Vislanke aj vo filiálnom chráme v Ďurkovej. Spolu s misionármi prišla v ten večer aj poriadna nádielka snehu. V piatok doobeda misionári navštívili chorých a vyslúžili im sviatosť pokánia, sv. prijímanie a pomazanie chorých. V piatok a v sobotu popoludní misionári slúžili sviatosťou zmierenia pre všetkých, ktorých sa chceli zmieriť s Bohom. V sobotu večer na sv. liturgiách znela kázeň o kríži, ktorý je nielen znakom Kristovho utrpenia, ale aj lásky a zmierenia. V sobotu doobeda v cerkvi vo Vislanke mali najprv deti a potom aj mládež program s oo. misionármi. Na večernej sv. liturgii o. Mikuláš kázal o vnútornom a telesnom uzdravení, s tým, že po sv. liturgii bola vyše dvojhodinová poklona pred Najsv. Eucharistiou s modlitbou o vnútorné a telesné uzdravenie. Nedeľa 16. decembra 2007 bola dňom zakončenia obnovy sv. misií. Tento deň sa niesol v znamení vďačnosti, o ktorej kázal o. Metod. Vďačnosť, ktorá sa má prejaviť aj ako požehnanie druhým ľuďom.

Nielen sv. misie, ale aj ich obnova bola časom kedy sa Boh dotýkal svojho ľudu, viedol ho k pokániu, k obnove srdca a k uzdraveniu. Bol to krásny čas prežitý v modlitbe, v počúvaní Evanjelia a v sviatosti zmierenia. Nech teda táto obnova sv. misií slúži nielen k dobrému prežitiu sviatkov Kristovho narodenia, ale k plnšiemu životu v Kristovi.

o. Metod Lukačik, CSsR

Zdieľanie článku

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email