REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

ODHALENIE A POSVATENIE BUSTY BL. O. METODA DOMINIKA TRČKU – NAJVÝZNAMNEJŠEJ OSOBNOSTI STOROČNICE V MICHALOVCIACH

Dňa 7. septembra 2022 o 11,00 hod sa v Michalovciach na Námestí slobody uskutočnilo slávnostné odhalenie a posvätenie busty nášho spolubrata bl. mučeníka O. Metoda Dominika Trčku CSsR. Bustu slávnostne odhalili: primátor mesta Michalovce Viliam Zahorčák, a náš viceprovinciál o. Metod Marcel Lukačik CSsR a vladyka Milan Chautur CSsR, emeritný košický eparcha následne posvätil túto novu bustu.

Slávnosti sa zúčastnilo spoločenstvo redemptoristov z Michaloviec, niekoľko kňazov a početné množstvo ľudí. Slávnosť skrášlil svojím spevom aj Zbor sv. Jozefa pri kláštore redemptoristov v Michalovciach. Autorom tohto diela je umelec Ján Lukács z Moldavy nad Bodvou. Busta je bronzová, osadená na bielom travertínovom podstavci s mrežou.

Nech náš spolubrat a dnes už blahoslavený mučeník o. Metod Dominik Trčka CSsR, ktorý žil a pôsobil v Michalovciach v minulom storočí, sa prihovára u dobrotivého Pána Boha za súčasných aj budúcich obyvateľov a návštevníkov tohto mesta, a vyprosí nám dar živej viery, neochvejnej nádeje a nezištnej lásky.

Autor: o. Ján Jozef Oharčák CSsR

Zdieľanie článku

Share on facebook
Facebook
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on twitter
Twitter
Share on email
Email

Myšlienky sv. Alfonza