REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D. M. Trčku – 26. 08. 2012