REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D. M.Trčku – 28. 08. 2011