REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D. M. Trčku – nedeľa 25. 08. 2013

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove