REDEMPTORISTI
Viceprovincia
Michalovce

Odpust bl. mučeníka D. M. Trčku – nedeľa poobede 24 . 08. 2014

]]>

  • Myšlienky Sv. Alfonza Mária de Liguori

  • Odpustová slávnosť v Stropkove